ประวัติผู้ก่อตั้ง

นายภาสภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล (เต้)
วันเกิด : 27 กุมภาพันธ์ 2542
อีเมล์ : NewcyclesBKK@gmail.com

การศึกษา
โรงเรียนบางกอกพัฒนา (กรุงเทพฯ ,ประเทศไทย) สิงหาคม 2545 – มิถุนายน 2555
โรงเรียนวินเชสเตอร์ คอลเลจ (ประเทศอังกฤษ) กันยายน 2555 – กรกฏาคม 2560

ประสบการณ์การฝึกงาน
Winchester College Duke of Edinburgh’s Sliver
Assessed Expedition (ได้รับรางวัล dofE’s Silver, อังกฤษ) 1 – 6 กันยายน 2558

ฝึกงานกับตำรวจการท่องเที่ยวกรุงเทพ(ให้ข้อมูลและระวังภัยแก่นักท่องเที่ยว) ปี 2558

ฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด (ประเทศไทย) 18 – 30 กรกฏาคม 2557

Greenpower IET Formula 24 Racecar building
(ทำงานร่วมกับทีมเพื่อออกแบบรถแข่ง รับผิดชอบการออกแบบพวงมาลัย) ปี 2557

ฝึกงานป็นช่างซ่อมรถกับบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ครั้งที่ 3 กรกฏาคม 2558 – สิงหาคม 2558
ฝึกงานป็นช่างซ่อมรถกับบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2557
ฝึกงานป็นช่างซ่อมรถกับบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ครั้งที่ 1 กรกฏาคม 2556 – สิงหาคม 2556

กิจกรรมเพื่อชุมชน
จัดแข่งฟุตบอลในช่วงสงกรานต์ เพื่อหาเงินบริจาคสมทบทุน
ให้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 จังหวัดกำแพงเพชร 9 เมษายน 2559

แข่งขันบาสเกตบอลการกุศล ตุลาคม 2559
เข้าร่วมฝึกฟุตบอลเยาวชน กับ โรงเรียนวินเชสเตอร์ คอลเลจ ปี 2559
ช่วยพาคนตาบอดวิ่ง ระยะทาง 400 เมตรที่ประเทศอังกฤษ ปี 2558
ร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision) ปี 2558
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพของคนในชุมชน หน้าร้อนปี 2557 และ ปี2558
ขายขนมเพื่อนำเงินไปมอบให้แก่เด็กยากไร้หรือด้อยโอกาสในประเทศไทย ปี 2554