สปอนเซอร์

SPORT BICYCLE THAILAND

“ คุณเต้เคยมาฝึกงานที่นี่ เขาเป็นเด็กหัวไว ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจ เมื่อเขามาขอสปอนเซอร์จึงตอบตกลงทันทีเพราะเล็งเห็นความตั้งใจจริงของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไร บริษัทเราเองก็อยากจะเป็นมากกว่าธุรกิจทั่วไป อยากมีส่วนช่วยเหลือสังคม ในครั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้โครงการในเรื่องอะไหล่ อุปกรณ์และเทรนนิ่งอาสาสมัคร”
http://www.sportbicycle.co.th

โรงพยาบาลเพชรเวช

23

เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ให้บริการรักษาพยาบาล และรับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนใกล้เคียง    โดยในแต่ละไตรมาศ จะมีการออกหน่วยบริการชุมชน ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพเบื้องต้นกับคนในชุมชนใกล้เคียง ให้คนในชุมชนรู้จักระวังตัวในการรักษาสุขภาพของตนเอง รวมถึงการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะการเผาผลาญในร่างกาย (Metabolic) ในเดือนกรกฏาคมปี 2560 นี้ รพ.เพชรเวชโดยฝ่าย วางแผนและพัฒนาธุรกิจได้รับการติดต่อจาก นายภาสภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ซึ่งเคยร่วมเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่กับทางโรงพยาบาลหลายครั้ง นำเสนอโครงการ เปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนผ่านการสอนคนในชุมชนซ่อมจักรยาน ภายใต้ชื่อโครงการ New Cycles จึงเกิดการประชุมร่วมหารือกัน ทางโรงพยาบาลเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ว่าโครงการนี้นอกจากจะทำให้คนในชุมชนมีกิจกรรมแล้ว ยังจะทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางโรงพยาบาลเพชรเวช จึงช่วยประสานงานติดต่อ ที่ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา บ่อ 2 และได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี
http://www.petcharavejhospital.com/th/

EPA

“เต้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของผม รู้จักเขามานาน ครั้งนี้ได้เห็นบทบาทและศักยภาพความเป็นผู้นำของเขาและชื่นชมในความคิดที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่น สถาบัน EPA ของเราจึงช่วยรวบรวมอาสาสมัคร young spirit ที่มีจิตอาสามาเข้าร่วมกับรุ่นพี่อย่างเต้ เพราะเราเชื่อว่ากาเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเสมอไปและการไปเป็นอนาคนที่ดีของชาติไม่เพียงแค่อาศัยความรู้แต่ต้องอาศัยจริยธรรมและคุณธรรมในการเอื้อเฟื้อเผื่อแฝ่ด้วย” นายพรเทพ ศรีสุทธิญาณ เจ้าของสถาบัน(กล่าว)
http://www.epa.ac.th

โรงแรมบางกอกพาเลซ

“ทางโรงแรมได้รับการเสนอโครงการจาก นายภาสภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ซึ่งทางโรงแรมบางกอกพาเลซเองก็มีงบช่วยเหลือด้านการทำจิตอาสาอยู่ทุกปี และเคยร่วมกับคุณภาสภัสสร์มาหลายโครงการเช่น การจัดแข่งขันฟุตซอลเมื่อปี 2016 ในครั้งนี้เห็นว่าโครงการ New Cycles เป็นอีกโครงการที่น่าสนใจ เป็นผลดีต่อการทำประโยชน์แก่ชุมชนบึงพระราม 9 ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ต่อยอดไปสู่อนาคต” ผู้จัดการฝ่ายอาหารและโภชนาการ(กล่าว)
https://www.bangkokpalace.com